Nhóm lớp - Trường Mầm non Happy House - Ngôi Nhà Hạnh Phúc nuôi dạy trẻ theo phương pháp giáo dục Nhật Bản

Nhóm lớp - Trường Mầm non Happy House - Ngôi Nhà Hạnh Phúc nuôi dạy trẻ theo phương pháp giáo dục Nhật Bản

Nhóm lớp - Trường Mầm non Happy House - Ngôi Nhà Hạnh Phúc nuôi dạy trẻ theo phương pháp giáo dục Nhật Bản

Nhóm lớp - Trường Mầm non Happy House - Ngôi Nhà Hạnh Phúc nuôi dạy trẻ theo phương pháp giáo dục Nhật Bản

Nhóm lớp - Trường Mầm non Happy House - Ngôi Nhà Hạnh Phúc nuôi dạy trẻ theo phương pháp giáo dục Nhật Bản
Nhóm lớp - Trường Mầm non Happy House - Ngôi Nhà Hạnh Phúc nuôi dạy trẻ theo phương pháp giáo dục Nhật Bản

Dự án

Tư vấn

  • tong-quan-happy-house
    20/04/2017
    Trường MN Happy House tự tự hào được mang đến cho bé yêu một môi trường ...
  • cac-nhom-lop
    20/04/2017
    Nhà trường có các nhóm lớp từ 12 tháng tuổi đến 6 tuổi tương ứng các nhóm ...
  • chuong-trinh-giao-duc
    21/04/2017
    Nhà trường thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới của Bộ GD&ĐT, sử ...

Tin tức