Nào ta cùng vui trên HTV7 và HTV9 cũng các bé Trường MN Happy House

Camera 1
Camera 2
Camera 3
Camera 4
Cơ sở 1: 08.62622555
Cơ sở 2: 08.62739955

 
 English 
Chương trình giáo dục
 

Chương trình hoạt động hằng ngày của trẻ tại Happy House
02/04/2016 9:41

Chương trình hoạt động hằng ngày của trẻ tại Trường Mầm Non Happy House


Những Kỹ Năng Cơ Bản các bé được trang bị tại trường Happy House
27/03/2014 10:42
Mẫu giáo là lứa tuổi mà nhiều bậc phụ huynh cho là bé còn quá nhỏ để dạy bé những kỹ năng giao tiếp, vận động... Tuy nhiên, ở lứa tuổi này, Trường Mầm Non Happy House trang bị cho bé những kỹ năng cần thiết làm nền tảng cho việc học và phát triển toàn diện của bé sau này...


Chương trình giáo dục lớp Lá - Dale tháng 05-2013
08/04/2013 15:46

Chương trình giáo dục lớp Lá - Dale tháng 05-2013


Chương trình giáo dục lớp Chồi - Mickey, Zebra, Kitty - tháng 05-2013
08/04/2013 15:44
Chương trình giáo dục lớp Chồi - Mickey, Zebra, Kitty -  tháng 05-2013


Chương trình giáo dục Khối Cơm Thường - Bambi, Barney, Marsupilami, Peafowl - tháng 05-2013
29/03/2013 13:27
Chương trình giáo dục Khối Cơm Thường - Bambi, Barney, Marsupilami, Peafowl -  tháng 05-2013


Chương trình giáo dục lớp Khối Mầm (Simba, Donal, Panda, Dumbo, Dinosaur) tháng 05-2013
22/03/2013 14:52
Chương trình giáo dục lớp Khối Mầm (Simba, Donal, Panda, Dumbo, Dinosaur) tháng 05-2013


Chương trình giáo dục lớp Chồi (Mickey, Zebra, Kitty) tháng 10-2012
24/10/2012 10:08
Chương trình giáo dục lớp Chồi (Mickey, Zebra, Kitty) tháng 10-2012


Chương trình giáo dục lớp Lá (Simba, Dale) tháng 10-2012
17/10/2012 10:58
Chương trình giáo dục lớp Lá (Simba, Dale) tháng 10-2012


Chương trình giáo dục lớp Nhà trẻ 18-24 tháng tuổi (Bambi) tháng 09-2012
15/09/2012 9:35
Chương trình giáo dục lớp Nhà trẻ 18-24 tháng tuổi (Bambi) tháng 09-2012


Chương trình giáo dục lớp Nhà trẻ 25-36 tháng tuổi (Marsupilami, Peafowl, Barney): tháng 09-2012
15/09/2012 9:32
Chương trình giáo dục lớp Nhà trẻ (Marsupilami, Peafowl, Barney): tháng 09-2012.


Các tin khác


 • Chương trình giáo dục lớp Mầm (Dumbo, Dinosaur, Donal, Panda) tháng 09-2012 (15/09/2012)


 • Chương trình giáo dục lớp Chồi (Mickey, Zebra, Kitty) tháng 09-2012 (14/09/2012)


 • Chương trình giáo dục lớp Lá (Simba, Dale) tháng 09-2012 (11/09/2012)


 • Chương Trình Giáo Dục Hè: Tháng 8 - 2012. Lớp Nhà trẻ (18-24tháng tuổi) - Bambi (04/08/2012)


 • Chương Trình Giáo Dục Hè: Tháng 8 - 2012. Lớp Nhà trẻ (25-36 tháng tuổi) - Peaflow, Marsupilami, Dumbo (04/08/2012)


 • Chương Trình Giáo Dục Hè: Tháng 8 - 2012. Lớp Mầm - Dinosaur, Donal, Marsupilami (04/08/2012)


 • Chương Trình Giáo Dục Hè: Tháng 8 - 2012. Lớp Chồi - Mickey, Zebra, Kitty (04/08/2012)


 • Chương Trình Giáo Dục Hè: Tháng 8 - 2012. Lớp Lá - Simba, Dale (04/08/2012)


 • Chương Trình Giáo Dục Hè: Tháng 7 - 2012. Lớp Lá - Simba, Dale (04/07/2012)


 • Chương Trình Giáo Dục Hè: Tháng 7 - 2012. Lớp Chồi - Mickey, Zebra, Kitty (04/07/2012)


 • Chương Trình Giáo Dục Hè: Tháng 7 - 2012. Lớp Mầm - Dinosaur, Donal, Marsupilami (04/07/2012)


 • Chương Trình Giáo Dục Hè: Tháng 7 - 2012. Lớp Nhà trẻ (25-36 tháng tuổi) - Peaflow, Marsupilami, Dumbo (04/07/2012)


 • Chương Trình Giáo Dục Hè: Tháng 7 - 2012. Lớp Nhà trẻ 18-24 tháng tuổi - Bambi (04/07/2012)


 • Chương Trình Giáo Dục Hè: Tháng 6 - 2012. Lớp Nhà trẻ - Bambi (21/06/2012)


 • Chương Trình Giáo Dục Hè: Tháng 6 - 2012. Lớp Nhà trẻ - Peaflow, Marsupilami, Dumbo (21/06/2012)


 • Chương Trình Giáo Dục Hè: Tháng 6 - 2012. Lớp Mầm - Dinosaur, Donal, Marsupilami (19/06/2012)


 • Chương Trình Giáo Dục Hè: Tháng 6 - 2012. Lớp Chồi - Mickey, Zebra, Kitty (18/06/2012)


 • Chương Trình Giáo Dục Hè: Tháng 6 - 2012. Lớp Lá Dale - Simba (18/06/2012)


 • Trắc nghiệm trí THÔNG MINH NỔI TRỘI (IQ) cho trẻ - Trường Mầm Non Happy House (06/06/2012)


 • Tiết dạy thao giảng chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11 có dự giờ và đánh giá của hội đồng sư phạm nhà trường tại lớp Mickey (Mầm) (03/11/2011)
 • TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC
  Cơ sở 1: 215 - 217 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú. Tel: 62.622.555 - 54342855
  Cơ sở 2: 611A Lũy Bán Bích, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú. Tel: 62739955 - 62673068
  Email: info@happyhouse.edu.vn - Website: www.happyhouse.edu.vn

  Copyright ©2010 Happy House Pre-School. All rights reserved.

     

  Thiết kế và xây dựng: PHƯƠNG NAM NET